Γερμανικά » Γαλλικά

Boden <-s, Böden> [ˈboːdən, Plː ˈbøːdən] ΟΥΣ m

3. Boden kein Pl. (Grund und Boden):

5. Boden (Fußboden):

sol m

6. Boden (Teppichboden):

7. Boden NDEUTSCH (Dachboden):

8. Boden (unterster Teil):

fond m
cul m

9. Boden (Tortenboden):

10. Boden (Grundlage):

base f

Boden-Boden-Rakete ΟΥΣ f MILIT

Boden-Luft-Rakete ΟΥΣ f MILIT

Θέλετε να μεταφράσετε μια πρόταση; Χρησιμοποιήστε τη μετάφραση κειμένου.

Θέλετε να προσθέσετε μια λέξη, φράση ή μετάφραση?

Καταχωρίστε νέο λήμμα.

Σελίδα στα Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文