Γερμανικά » Γαλλικά

Μεταφράσεις για „Bein“ στο λεξικό Γερμανικά » Γαλλικά (Μετάβαση προς Γαλλικά » Γερμανικά)

Bein <-[e]s, -e> [baɪn] ΟΥΣ nt

2. Bein (Tischbein, Stuhlbein):

pied m

3. Bein (Hosenbein):

jambe f

4. Bein (Knochen):

os m

Ιδιώματα:

sich Dat die Beine in den Bauch [o. Leib] stehen fam

Θέλετε να μεταφράσετε μια πρόταση; Χρησιμοποιήστε τη μετάφραση κειμένου.

Θέλετε να προσθέσετε μια λέξη, φράση ή μετάφραση?

Καταχωρίστε νέο λήμμα.

Σελίδα στα Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文