Γερμανικά » Γαλλικά

Band4 <-, -s> [bɛnt, bænd] ΟΥΣ f

Band1 <-[e]s, Bänder> [bant, Plː ˈbɛndɐ] ΟΥΣ nt

1. Band a. fig (aus Stoff, Kunststoff):

ruban m

2. Band (Absperrband an Baustellen):

bande f

3. Band (Maßband, Farbband):

ruban m

4. Band (Magnetband für Tonaufnahmen):

5. Band (Magnetband für Videoaufnahmen, Datenspeicherung):

7. Band meist Pl ANAT:

8. Band (Sägeband):

ruban m

Band2 <-[e]s, -e> [bant, Plː bandə] ΟΥΣ nt geh

Ιδιώματα:

nouer une idylle soutenu

Band3 <-[e]s, Bände> [bant, Plː ˈbɛndə] ΟΥΣ m

Band m

Band m

Band m

I . binden <band, gebunden> [ˈbɪndən] ΡΉΜΑ trans

2. binden (herstellen):

4. binden (verpflichten):

lier qn à qc

5. binden (emotional verbinden):

7. binden GASTR, CONSTR:

9. binden (mit einem Einband versehen):

II . binden <band, gebunden> [ˈbɪndən] ΡΉΜΑ intr (eine Gefühlsbindung schaffen)

III . binden <band, gebunden> [ˈbɪndən] ΡΉΜΑ αυτο

1. binden (eine Beziehung eingehen):

2. binden (sich verpflichten):

Βλέπε και: gebunden

I . gebunden [gəˈbʊndən] ΡΉΜΑ

gebunden PP von binden

II . gebunden [gəˈbʊndən] ΕΠΊΘ

1. gebunden:

imposé(e)

binden

Θέλετε να μεταφράσετε μια πρόταση; Χρησιμοποιήστε τη μετάφραση κειμένου.

Θέλετε να προσθέσετε μια λέξη, φράση ή μετάφραση?

Καταχωρίστε νέο λήμμα.

Σελίδα στα Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文