Γερμανικά » Γαλλικά

DAT <-s, -s> [dat] ΟΥΣ nt

DAT συντομογραφία: digital audio tape

DAT
DAT m

DAT-Kassette ΟΥΣ f

DAT-Streamer [ˈdat-] ΟΥΣ m INFORM

Θέλετε να μεταφράσετε μια πρόταση; Χρησιμοποιήστε τη μετάφραση κειμένου.

Θέλετε να προσθέσετε μια λέξη, φράση ή μετάφραση?

Καταχωρίστε νέο λήμμα.

Σελίδα στα Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文