Γερμανικά » Αραβικά

Μεταφράσεις για „absolute Permittivität“ στο λεξικό Γερμανικά » Αραβικά (Μετάβαση προς Αραβικά » Γερμανικά)

die absolute Permittivität ΟΥΣ

1. absolute Permittivität ELEK:

2. absolute Permittivität ELEK:

3. absolute Permittivität ELEK:

Θέλετε να μεταφράσετε μια πρόταση; Χρησιμοποιήστε τη μετάφραση κειμένου.

Θέλετε να προσθέσετε μια λέξη, φράση ή μετάφραση?

Στείλτε τη μας. Σας ευχαριστούμε για τη συμβολή σας!

Σελίδα στα Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文