Γαλλικά » Ισπανικά

I . super [sypɛʀ] ΟΥΣ m

II . super <pl super> [sypɛʀ] ΕΠΊΘ fam

III . super [sypɛʀ] ΕΠΙΦΏΝ fam

Θέλετε να μεταφράσετε μια πρόταση; Χρησιμοποιήστε τη μετάφραση κειμένου.

Θέλετε να προσθέσετε μια λέξη, φράση ή μετάφραση?

Καταχωρίστε νέο λήμμα.

Σελίδα στα Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文