Γαλλικά » Ισπανικά

Μεταφράσεις για „ma“ στο λεξικό Γαλλικά » Ισπανικά (Μετάβαση προς Ισπανικά » Γαλλικά)

ma [ma, me] ADJ_POS

ma → mon:

Βλέπε και: mon

mon (ma) <pl mes> [mo͂, me] ADJ_POS

2. mon Cuando en francés se usa con partes del cuerpo, prendas de vestir, etc., en español se suele utilizar el artículo:

mon (ma) <pl mes> [mo͂, me] ADJ_POS

2. mon Cuando en francés se usa con partes del cuerpo, prendas de vestir, etc., en español se suele utilizar el artículo:

Θέλετε να μεταφράσετε μια πρόταση; Χρησιμοποιήστε τη μετάφραση κειμένου.

Θέλετε να προσθέσετε μια λέξη, φράση ή μετάφραση?

Καταχωρίστε νέο λήμμα.

Σελίδα στα Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文