Γαλλικά » Γερμανικά

Μεταφράσεις για „voyageurs:“ στο λεξικό Γαλλικά » Γερμανικά (Μετάβαση προς Γερμανικά » Γαλλικά)

I . voyageur (-euse) [vwajaʒœʀ, -ʒøz] ΕΠΊΘ

II . voyageur (-euse) [vwajaʒœʀ, -ʒøz] ΟΥΣ m, f

1. voyageur (personne qui use d'un véhicule de transport public):

voyageur (-euse)
voyageur (-euse) d'un train
voyageur (-euse) d'un train
voyageur (-euse) d'un avion
voyageur (-euse) d'un avion
voyageur (-euse) d'un bateau

2. voyageur (personne qui voyage pour voir de nouveaux pays):

voyageur (-euse)
Reisende(r) f(m)

III . voyageur (-euse) [vwajaʒœʀ, -ʒøz]

[Handels]reisende(r) f(m)

Θέλετε να μεταφράσετε μια πρόταση; Χρησιμοποιήστε τη μετάφραση κειμένου.

Θέλετε να προσθέσετε μια λέξη, φράση ή μετάφραση?

Καταχωρίστε νέο λήμμα.

Σελίδα στα Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文