Γαλλικά » Γερμανικά

taste-vin [tastəvɛ͂] ΟΥΣ m inv

tâte-vin

tâte-vin → taste-vin

Βλέπε και: taste-vin

taste-vin [tastəvɛ͂] ΟΥΣ m inv

esprit-de-vin [ɛspʀidvɛ͂] ΟΥΣ m CHIM

lie-de-vin [lidvɛ͂] ΕΠΊΘ inv

pot-de-vin <pots-de-vin> [podvɛ͂] ΟΥΣ m

Θέλετε να μεταφράσετε μια πρόταση; Χρησιμοποιήστε τη μετάφραση κειμένου.

Θέλετε να προσθέσετε μια λέξη, φράση ή μετάφραση?

Καταχωρίστε νέο λήμμα.

Σελίδα στα Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文