Γαλλικά » Γερμανικά

Μεταφράσεις για „surpris“ στο λεξικό Γαλλικά » Γερμανικά (Μετάβαση προς Γερμανικά » Γαλλικά)

I . surprendre [syʀpʀɑ͂dʀ] ΡΉΜΑ trans

2. surprendre (prendre sur le fait):

4. surprendre (prendre au dépourvu):

5. surprendre (prendre à l'improviste):

6. surprendre littér (tromper):

II . surprendre [syʀpʀɑ͂dʀ] ΡΉΜΑ αυτο

Θέλετε να μεταφράσετε μια πρόταση; Χρησιμοποιήστε τη μετάφραση κειμένου.

Θέλετε να προσθέσετε μια λέξη, φράση ή μετάφραση?

Καταχωρίστε νέο λήμμα.

Σελίδα στα Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文