Γαλλικά » Γερμανικά

routeur, router [ʀutœʀ] ΟΥΣ m INFORM

route [ʀut] ΟΥΣ f

4. route NAUT, AVIAT:

Route f

5. route sans pl (moyen de transport):

grand-route <grands-routes> [gʀɑ͂ʀut] ΟΥΣ f

Θέλετε να μεταφράσετε μια πρόταση; Χρησιμοποιήστε τη μετάφραση κειμένου.

Θέλετε να προσθέσετε μια λέξη, φράση ή μετάφραση?

Καταχωρίστε νέο λήμμα.

Σελίδα στα Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文