Γαλλικά » Γερμανικά

I . nu-pieds [nypje] ΕΠΊΘ inv

II . nu-pieds [nypje] ΟΥΣ mpl (chaussures)

couvrepiedNO <couvrepieds> [kuvʀəpje], couvre-piedsOT <couvre-pieds> ΟΥΣ m

essuie-piedNO <essuie-pieds> [esɥipje] ΟΥΣ m, essuie-piedsOT

va-nu-pieds <pl va-nu-pieds> [vanypje] ΟΥΣ mf

pied [pje] ΟΥΣ m

3. pied (support):

Bein nt
Fuß m

4. pied (opp: tête):

5. pied (partie inférieure):

Fuß m

6. pied (chaussure):

8. pied (plant):

Salat-/Lauchpflanze f

9. pied (unité de mesure):

Fuß m

10. pied POES:

Ιδιώματα:

à pied sec
casser les pieds à qn fam

cale-pied <cale-pieds> [kalpje] ΟΥΣ m

pied-d'alouette <pieds-d'alouette> [pjedalwɛt] ΟΥΣ m BOT

pied-droit

pied-droit → piédroit

Βλέπε και: piédroit

piédroit [pjedʀwa] ΟΥΣ m

I . pied-noir <pieds-noirs> [pjenwaʀ] ΟΥΣ mf fam

Algerienfranzose m /-französin f

II . pied-noir <pieds-noirs> [pjenwaʀ] ΕΠΊΘ

plain-pied [plɛ͂pje] ΟΥΣ m

1. plain-pied (au même niveau):

3. plain-pied (sans difficulté):

repose-pied <repose-pieds> [ʀ(ə)pozpje] ΟΥΣ m

sous-pied <sous-pieds> [supje] ΟΥΣ m

Θέλετε να μεταφράσετε μια πρόταση; Χρησιμοποιήστε τη μετάφραση κειμένου.

Θέλετε να προσθέσετε μια λέξη, φράση ή μετάφραση?

Καταχωρίστε νέο λήμμα.

Σελίδα στα Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文