Γαλλικά » Γερμανικά

Μεταφράσεις για „litres“ στο λεξικό Γαλλικά » Γερμανικά (Μετάβαση προς Γερμανικά » Γαλλικά)

litre [litʀ] ΟΥΣ m

demi-litre <demi-litres> [d(ə)militʀ] ΟΥΣ m

1. demi-litre (contenu):

2. demi-litre (contenant):

Θέλετε να μεταφράσετε μια πρόταση; Χρησιμοποιήστε τη μετάφραση κειμένου.

Θέλετε να προσθέσετε μια λέξη, φράση ή μετάφραση?

Καταχωρίστε νέο λήμμα.

Σελίδα στα Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文