Γαλλικά » Γερμανικά

I . européen(ne) [øʀɔpeɛ͂, ɛn] ΕΠΊΘ

II . européen(ne) [øʀɔpeɛ͂, ɛn] ΟΥΣ fpl (les élections européennes)

Européen(ne) [øʀɔpeɛ͂, ɛn] ΟΥΣ m(f)

extra-européen(ne) [ɛkstʀaøʀɔpeɛ͂, peɛn] ΕΠΊΘ

indo-européen(ne) <indo-européens> [ɛ͂doœʀɔpeɛ͂, ɛn] ΕΠΊΘ

Indo-européen(ne) <Indo-européens> [ɛ͂doœʀɔpeɛ͂, ɛn] ΟΥΣ m(f)

pro-européen(ne) [pʀoøʀɔpeɛ͂, ɛn] ΟΥΣ m(f)

Θέλετε να μεταφράσετε μια πρόταση; Χρησιμοποιήστε τη μετάφραση κειμένου.

Θέλετε να προσθέσετε μια λέξη, φράση ή μετάφραση?

Καταχωρίστε νέο λήμμα.

Σελίδα στα Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文