Γαλλικά » Γερμανικά

II . autour1 [otuʀ] ΠΡΌΘ

2. autour (à proximité de):

autour2 [otuʀ] ΟΥΣ m ORN

Θέλετε να μεταφράσετε μια πρόταση; Χρησιμοποιήστε τη μετάφραση κειμένου.

Θέλετε να προσθέσετε μια λέξη, φράση ή μετάφραση?

Καταχωρίστε νέο λήμμα.

Σελίδα στα Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文