Γαλλικά » Γερμανικά

I . au-delà [od(ə)la] ΕΠΊΡ (plus loin)

II . au-delà [od(ə)la] ΠΡΌΘ

1. au-delà (de l'autre côté de, sans mouvement):

nach dem Tod[e]

2. au-delà (de l'autre côté de, avec mouvement):

III . au-delà [od(ə)la] ΟΥΣ m

Θέλετε να μεταφράσετε μια πρόταση; Χρησιμοποιήστε τη μετάφραση κειμένου.

Θέλετε να προσθέσετε μια λέξη, φράση ή μετάφραση?

Καταχωρίστε νέο λήμμα.

Σελίδα στα Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文