Μεταφράσεις για touches-y στο λεξικό Γαλλικά»Αγγλικά

1. voir (percevoir par les yeux):

que vois-je! liter

2. voir (être spectateur, témoin de):

to go to see a film Brit

3. voir (se figurer):

4. voir (juger):

5. voir (comprendre, déceler):

I see

6. voir (constater, découvrir):

1. voir (avec les yeux):

voir , y voir
voir loin lit

2. voir (par l'esprit):

on t'a vu venir inf!
get lost! inf

Βλέπε και: mûr, chandelle

Ιδιώματα:

Αμερικανικά Αγγλικά

Θέλετε να μεταφράσετε μια πρόταση; Χρησιμοποιήστε τη μετάφραση κειμένου.

Θέλετε να προσθέσετε μια λέξη, φράση ή μετάφραση?

Καταχωρίστε νέο λήμμα.

Σελίδα στα Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文