Μεταφράσεις για pars-tu στο λεξικό Γαλλικά»Αγγλικά

1. partir (quitter un lieu):

to go off in a huff inf

2. partir (pour une destination):

to go on holiday Brit (à to)
to go on vacation Am (à to)

3. partir (se mettre en mouvement):

4. partir (être projeté):

5. partir (commencer):

6. partir (se fonder):

(en) partant de inf

7. partir (s'enlever):

2. partir (dans le temps):

5. partir (en se basant sur):

Βλέπε και: mourir, maille, courir

1. mourir (cesser de vivre):

1. maille (de tricot):

fine-/loose-knit attr

4. maille TEXTIL (tissu):

4. courir (s'exposer à):

1. courir (gén):

2. courir SPORT:

3. courir (se presser):

8. courir (se mouvoir rapidement):

10. courir (se propager):

it's a rumour Brit
Αμερικανικά Αγγλικά

Θέλετε να μεταφράσετε μια πρόταση; Χρησιμοποιήστε τη μετάφραση κειμένου.

Θέλετε να προσθέσετε μια λέξη, φράση ή μετάφραση?

Καταχωρίστε νέο λήμμα.

Σελίδα στα Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文