Μεταφράσεις για mi-femme στο λεξικό Αγγλικά»Γαλλικά

4. half SPORT → half back

half full, over, asleep, drunk, cooked, dressed, eaten, hidden, understood, remembered:

not half inf!
not half bad inf
half a minute or second or tick inf Brit or mo inf

Βλέπε και: half back

Αμερικανικά Αγγλικά

Θέλετε να μεταφράσετε μια πρόταση; Χρησιμοποιήστε τη μετάφραση κειμένου.

Θέλετε να προσθέσετε μια λέξη, φράση ή μετάφραση?

Καταχωρίστε νέο λήμμα.

Σελίδα στα Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文