Βλέπετε αποτελέσματα που γράφονται παρόμοια:

foundation στο γαλλικό λεξικό Oxford-Hachette

Μεταφράσεις για foundation στο λεξικό Γαλλικά»Αγγλικά

autofécondation [otofekɔ̃dɑsjɔ̃] ΟΥΣ f

foundation στο λεξικό PONS

Μεταφράσεις για foundation στο λεξικό Γαλλικά»Αγγλικά

recommandation [ʀ(ə)kɔmɑ̃dasjɔ̃] ΟΥΣ f

validation [validasjɔ̃] ΟΥΣ f (certification)

foundation Από το λεξιλόγιο «Κοινωνική ενσωμάτωση και ισότητα δυνατοτήτων» του Γαλλογερμανικού Γραφείου Νέων

Αμερικανικά Αγγλικά

Θέλετε να μεταφράσετε μια πρόταση; Χρησιμοποιήστε τη μετάφραση κειμένου.

Θέλετε να προσθέσετε μια λέξη, φράση ή μετάφραση?

Καταχωρίστε νέο λήμμα.

Σελίδα στα Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文