Βλέπετε αποτελέσματα που γράφονται παρόμοια:

above στο γαλλικό λεξικό Oxford-Hachette

Μεταφράσεις για above στο λεξικό Γαλλικά»Αγγλικά

abonné → abonner

être abonné PRESSE, TV
être abonné MUS, THEAT, TRANSP
y être abonné inf fig, hum

Βλέπε και: abonner

pull-over <pl pull-overs>, pullover <pl pullovers> [pylɔvɛʀ] ΟΥΣ m

above στο λεξικό PONS

Μεταφράσεις για above στο λεξικό Γαλλικά»Αγγλικά

I.abonné(e) [abɔne] ΕΠΊΘ (qui a un abonnement)

I.bovin(e) [bɔvɛ̃, in] ΕΠΊΘ (qui concerne le bœuf)

cover-girl <cover-girls> [kɔvœʀgœʀl] ΟΥΣ f

Αμερικανικά Αγγλικά

Θέλετε να μεταφράσετε μια πρόταση; Χρησιμοποιήστε τη μετάφραση κειμένου.

Θέλετε να προσθέσετε μια λέξη, φράση ή μετάφραση?

Καταχωρίστε νέο λήμμα.

Σελίδα στα Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文