Βλέπετε αποτελέσματα που γράφονται παρόμοια:

LEAs στο γαλλικό λεξικό Oxford-Hachette

Μεταφράσεις για LEAs στο λεξικό Γαλλικά»Αγγλικά

I.leur <pl leurs> [lœʀ] ΠΡΟΣΩΠ ΑΝΤΩΝ En anglais, on ne répète pas le possessif coordonné: leur nom et leur adresse = their names and addresses.

II.leur <pl leurs> [lœʀ] ΕΠΊΘ poss mf <pl leurs>

leur fille à eux inf

leur poss:

levé → lever

1. levé (suppression):

levée en masse MILIT
levée d'option FIN, LAW

Βλέπε και: lever

2. lever GEOG → levé

1. lever (dresser) (gén):

lever le pied (ralentir) lit, fig
lever son cul slang
to get off one's arse Brit slang
lever son cul slang
to get off one's ass Am slang

2. lever (soulever):

to lift a load a few metres Brit
lever le rideau THEAT
lever une vitre MOTOR

4. lever (mettre fin à):

2. lever (se mettre debout):

lever du roi HIST

Βλέπε και: le

I.le <la>, l' before vowel or mute h, <pl les> [lə, la, l, lɛ] ΆΡΘ def art

4. le (avec un nom propre):

la Marion inf

II.le <la>, l' before vowel or mute h, <pl les> [lə, la, l, lɛ] ΠΡΟΣΩΠ ΑΝΤΩΝ

III.le <la>, l' before vowel or mute h, <pl les> [lə, la, l, lɛ] ΑΝΤΩΝ nt

1. le (complément):

LEAs στο λεξικό PONS

Μεταφράσεις για LEAs στο λεξικό Γαλλικά»Αγγλικά

strip-tease <strip-teases> [stʀiptiz] ΟΥΣ m

Saint-Vincent-et-les-Grenadines [sɛ̃vɛ̃sɑ̃elegʀənadin(ə)] ΟΥΣ m

Βλέπε και: me

me <devant voyelle ou h muet m'> [mə] ΑΝΤΩΝ pers

Βλέπε και: mon, mien, ma

LEAs Από το λεξιλόγιο «Κοινωνική ενσωμάτωση και ισότητα δυνατοτήτων» του Γαλλογερμανικού Γραφείου Νέων

LEAs Από το λεξιλόγιο τεχνολογίας ψύξης της GEA Bock GmbH

Μεταφράσεις για LEAs στο λεξικό Γαλλικά»Αγγλικά

capot de protection acoustique et contre les intempéries

Αμερικανικά Αγγλικά

Θέλετε να μεταφράσετε μια πρόταση; Χρησιμοποιήστε τη μετάφραση κειμένου.

Θέλετε να προσθέσετε μια λέξη, φράση ή μετάφραση?

Καταχωρίστε νέο λήμμα.

Σελίδα στα Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文