Βλέπετε αποτελέσματα που γράφονται παρόμοια:

GABRIEL στο γαλλικό λεξικό Oxford-Hachette

Μεταφράσεις για GABRIEL στο λεξικό Γαλλικά»Αγγλικά

Βλέπε και: abriter

2. abriter pays, région:

I.ombr|ien (ombrienne) [ɔ̃bʀijɛ̃, ɛn] ΕΠΊΘ

2. abriter pays, région:

GABRIEL στο λεξικό PONS

Μεταφράσεις για GABRIEL στο λεξικό Γαλλικά»Αγγλικά

abricot [abʀiko] ΟΥΣ m ΕΠΊΘ inv (couleur)

Αμερικανικά Αγγλικά

Λείπει κάποιο λήμμα, έκφραση ή μετάφραση;

Καταχωρίστε νέο λήμμα.

Σελίδα στα Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文