трябва στο λεξικό PONS

Μεταφράσεις για трябва στο λεξικό bg»Γερμανικά (Μετάβαση προς Γερμανικά»bg)

1. трябва (жизнена необходимост, сигурно предположение, препоръка, съмнение):

2. трябва (чужда воля, заповед, морално задължение, слух, съмнителна информация, предположение, въпрос):

Κι άλλες μεταφράσεις και εκφράσεις με τη λέξη που αναζητήσατε.

Μεταφράσεις για трябва στο λεξικό Γερμανικά»bg (Μετάβαση προς bg»Γερμανικά)

Κι άλλες μεταφράσεις και εκφράσεις με τη λέξη που αναζητήσατε.

трябва Παραδείγματα από το λεξικό PONS (ελεγχόμενα από το λεξικογραφικό τμήμα)

im Umgang mitmuss man

Θέλετε να μεταφράσετε μια πρόταση; Χρησιμοποιήστε τη μετάφραση κειμένου.

Θέλετε να προσθέσετε μια λέξη, φράση ή μετάφραση?

Στείλτε τη μας. Σας ευχαριστούμε για τη συμβολή σας!

Σελίδα στα Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文