по στο λεξικό PONS

Μεταφράσεις για по στο λεξικό bg»Γερμανικά (Μετάβαση προς Γερμανικά»bg)

1. по (върху повърхността на):

2. по (при повторение):

3. по (разпределение на количество):

5. по (според, съобразно с):

8. по (посредством, чрез):

9. по (причина):

11. по (време, период):

12. по (специалност, предмет):

II.по ΜΌΡΙΟ (за сравнителна степен)

Междунаро̀дна конвѐнция по а̀вторско пра̀во ЮР

Κι άλλες μεταφράσεις και εκφράσεις με τη λέξη που αναζητήσατε.

Μεταφράσεις για по στο λεξικό Γερμανικά»bg (Μετάβαση προς bg»Γερμανικά)

Κι άλλες μεταφράσεις και εκφράσεις με τη λέξη που αναζητήσατε.
je …, umso

по Παραδείγματα από το λεξικό PONS (ελεγχόμενα από το λεξικογραφικό τμήμα)

Θέλετε να μεταφράσετε μια πρόταση; Χρησιμοποιήστε τη μετάφραση κειμένου.

Λείπει κάποιο λήμμα, έκφραση ή μετάφραση;

Στείλτε τη μας. Σας ευχαριστούμε για τη συμβολή σας!

Σελίδα στα Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文