на στο λεξικό PONS

Μεταφράσεις για на στο λεξικό bg»Γερμανικά (Μετάβαση προς Γερμανικά»bg)

1. на (за притежание):

2. на:

auf +dat
an +dat
in +dat

3. на (за посока):

auf +akk , zu +dat

4. на (за място като обект на дейност):

zu +dat , in +akk

5. на (за време):

an +dat , zu +dat

7. на (начин):

9. на (количество):

zu +dat , in +akk o dat

13. на (определителни отношения):

als Ergebnis +gen [o. von] +dat

Междунаро̀дна асоциа̀ция на адвока̀тите ЮР

Бряг на сло̀новата кост ГЕОГР

Междунаро̀дна организа̀ция на труда̀ ЮР, ИКОН

Първоинстанционен съд на Европейските общности ЮР

Междунаро̀ден институ̀т за унифика̀ция на ча̀стното ЮР

I.връ̀звам нсв, въ̀ржа св VERB trans

1. връзвам (правя възел):

Ιδιώματα:

II.връ̀звам нсв, въ̀ржа св VERB αυτο връзвам се на нщ разг

Κι άλλες μεταφράσεις και εκφράσεις με τη λέξη που αναζητήσατε.

Μεταφράσεις για на στο λεξικό Γερμανικά»bg (Μετάβαση προς bg»Γερμανικά)

на Παραδείγματα από το λεξικό PONS (ελεγχόμενα από το λεξικογραφικό τμήμα)

Θέλετε να μεταφράσετε μια πρόταση; Χρησιμοποιήστε τη μετάφραση κειμένου.

Θέλετε να προσθέσετε μια λέξη, φράση ή μετάφραση?

Στείλτε τη μας. Σας ευχαριστούμε για τη συμβολή σας!

Σελίδα στα Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文