Μεταφράσεις για впѝя στο λεξικό bg»Γερμανικά

I.впѝвам нсв, впѝя св VERB trans и прен

II.впѝвам нсв, впѝя св VERB αυτο впивам се

Λείπει κάποιο λήμμα, έκφραση ή μετάφραση;

Στείλτε τη μας. Σας ευχαριστούμε για τη συμβολή σας!

Σελίδα στα Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文