Μεταφράσεις για алегрето στο λεξικό bg»Γερμανικά

I.алегрѐто МУЗ ΕΠΊΡ (умерено бързо)

II.алегрѐто МУЗ ΟΥΣ ср без мн

Κι άλλες μεταφράσεις και εκφράσεις με τη λέξη που αναζητήσατε.

Θέλετε να μεταφράσετε μια πρόταση; Χρησιμοποιήστε τη μετάφραση κειμένου.

Θέλετε να προσθέσετε μια λέξη, φράση ή μετάφραση?

Στείλτε τη μας. Σας ευχαριστούμε για τη συμβολή σας!

Σελίδα στα Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文