Αραβικά » Αγγλικά

Μεταφράσεις για „دِقّ“ στο λεξικό Αραβικά » Αγγλικά (Μετάβαση προς Αγγλικά » Αραβικά)

دِقّ ΕΠΊΘ

دِقّ ΡΉΜΑ

دِقّ ΕΠΊΘ FIN

دِقّ ΕΠΊΘ

دِقْدِق

دَقّ ΡΉΜΑ

دَقّ

Θέλετε να προσθέσετε μια λέξη, φράση ή μετάφραση?

Στείλτε τη μας. Σας ευχαριστούμε για τη συμβολή σας!

Σελίδα στα Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文