Αραβικά » Αγγλικά

Μεταφράσεις για „العمومية“ στο λεξικό Αραβικά » Αγγλικά (Μετάβαση προς Αγγλικά » Αραβικά)

إدارة عمومية WIRTSCH

أموال عمومية WIRTSCH

إيرادات عمومية WIRTSCH

ساحة عمومية ΟΥΣ

سمة عمومية ΟΥΣ INFOR

سندات عمومية WIRTSCH

عمرة عمومية TECH

عمرة عمومية AUTO

عمومية الوجود ΟΥΣ

قاعدة عمومية ΟΥΣ INFOR

مجموعة عمومية ΟΥΣ INFOR

محاسبة عمومية WIRTSCH

منشأة عمومية WIRTSCH

موازنة عمومية WIRTSCH

ميزانية عمومية WIRTSCH

نفقات عمومية WIRTSCH

ودائع عمومية WIRTSCH

برنامج أشغال عمومية WIRTSCH

حساب ميزانية عمومية WIRTSCH

شبكة هاتفية مقسمية عمومية

Θέλετε να προσθέσετε μια λέξη, φράση ή μετάφραση?

Στείλτε τη μας. Σας ευχαριστούμε για τη συμβολή σας!

Σελίδα στα Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文