Αραβικά » Αγγλικά

حقيقة

أكثر حقيقة ΕΠΊΘ

الأكثر حقيقة ΕΠΊΘ

حقيقة أساسية WIRTSCH

حقيقة الاستعارة LING

حقيقة الاشياء LING

حقيقة الدفعة WIRTSCH

حقيقة ساطعة

حقيقة عامة ΟΥΣ

حقيقة مطلقة ΟΥΣ

حقيقة مقررة ΟΥΣ

منضدة حقيقة ΟΥΣ

تناقض في مبادئ تجمعها حقيقة سامية REL

Θέλετε να προσθέσετε μια λέξη, φράση ή μετάφραση?

Στείλτε τη μας. Σας ευχαριστούμε για τη συμβολή σας!

Σελίδα στα Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文