Αγγλικά » Σλοβενικά

I . five [faɪv] ΕΠΊΘ

II . five [faɪv] ΟΥΣ

2. five (fingers):

gimme five! fam

3. five (minutes):

to take five fam

Βλέπε και: eight

II . eight [eɪt] ΟΥΣ

1. eight (number, symbol):

osmica f

2. eight SPORTS:

3. eight CARDS:

osmica f

4. eight (public transport):

osmica f

I . nine-to-ˈfive ΕΠΊΡ

II . nine-to-ˈfive ΕΠΊΘ

Θέλετε να προσθέσετε μια λέξη, φράση ή μετάφραση?

Καταχωρίστε νέο λήμμα.

Σελίδα στα Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文