Αγγλικά » Σλοβενικά

I . cry <-ie-> [kraɪ] ΟΥΣ

1. cry no pl (act of shedding tears):

cry
jok m
cry
to have a cry

3. cry (appeal):

klic m po

4. cry (slogan):

cry
parola f
cry
geslo n

5. cry:

cry ZOOL, ORN
cry ZOOL, ORN
lajež m

II . cry <-ie-> [kraɪ] ΡΉΜΑ intr

1. cry (weep):

2. cry (shout):

cry

I . cry out ΡΉΜΑ intr

1. cry (shout):

cry

2. cry (protest):

cry

II . cry out ΡΉΜΑ trans

ˈbat·tle cry ΟΥΣ

1. battle cry:

2. battle cry:

slogan m

ˈwar cry ΟΥΣ

Θέλετε να προσθέσετε μια λέξη, φράση ή μετάφραση?

Καταχωρίστε νέο λήμμα.

Σελίδα στα Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文