Μεταφράσεις για „is“ στο λεξικό Αγγλικά » Πολωνικά (Μετάβαση προς Πολωνικά » Αγγλικά)

3. be (in passives):

1. be (describes state, situation):

1. be (describes state, situation):

3. be (in passives):

Λείπει κάποιο λήμμα, έκφραση ή μετάφραση;

Καταχωρίστε νέο λήμμα.

Σελίδα στα Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文