Αγγλικά » Πολωνικά

Μεταφράσεις για „especially“ στο λεξικό Αγγλικά » Πολωνικά (Μετάβαση προς Πολωνικά » Αγγλικά)

especially [ɪˈspeʃəli] ΕΠΊΡ

1. especially (particularly):

2. especially (in particular):

Θέλετε να μεταφράσετε μια πρόταση; Χρησιμοποιήστε τη μετάφραση κειμένου.

Θέλετε να προσθέσετε μια λέξη, φράση ή μετάφραση?

Καταχωρίστε νέο λήμμα.

Σελίδα στα Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文