Αγγλικά » Ιταλικά

shirt [ʃɜ:rt] ΟΥΣ

shirt man's, woman's:

denim shirt ΟΥΣ

dress shirt ΟΥΣ

polo shirt ΟΥΣ

stuffed shirt ΟΥΣ inf

tee shirt [ˈti:·ʃɜ:rt] ΟΥΣ

T-shirt [ˈti:·ʃɜ:rt] ΟΥΣ

Θέλετε να μεταφράσετε μια πρόταση; Χρησιμοποιήστε τη μετάφραση κειμένου.

Θέλετε να προσθέσετε μια λέξη, φράση ή μετάφραση?

Καταχωρίστε νέο λήμμα.

Σελίδα στα Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文