Αγγλικά » Γερμανικά

ˈAxis Pow·ers ΟΥΣ hist

allocation of powers ΟΥΣ HUMRES

Ειδικό λεξιλόγιο

I . pow·er [ˈpaʊəʳ, Am -ɚ] ΟΥΣ

ˈbor·row·ing pow·er ΟΥΣ no pl FIN

ˈbrain pow·er ΟΥΣ fam

Θέλετε να μεταφράσετε μια πρόταση; Χρησιμοποιήστε τη μετάφραση κειμένου.

Θέλετε να προσθέσετε μια λέξη, φράση ή μετάφραση?

Καταχωρίστε νέο λήμμα.

Σελίδα στα Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文