Αγγλικά » Γερμανικά

nev·er-ˈnev·er ΟΥΣ Brit fam

nev·er-ˈnev·er land ΟΥΣ fam

nev·er-ˈfail·ing ΕΠΊΘ approv

ˈnev·er-wed ΕΠΊΘ attr, inv

now-or-ˈnev·er ΕΠΊΘ attr, inv

Θέλετε να μεταφράσετε μια πρόταση; Χρησιμοποιήστε τη μετάφραση κειμένου.

Θέλετε να προσθέσετε μια λέξη, φράση ή μετάφραση?

Καταχωρίστε νέο λήμμα.

Σελίδα στα Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文