Αγγλικά » Γερμανικά

Μεταφράσεις για „full“ στο λεξικό Αγγλικά » Γερμανικά (Μετάβαση προς Γερμανικά » Αγγλικά)

I . full [fʊl] ΕΠΊΘ

ˈfull-size(d) ΕΠΊΘ inv

chock-ˈfull ΕΠΊΘ pred fam

2. chock-full fig (crammed):

kalorien-/vitaminreich

ˈcram-full ΕΠΊΘ pred

full ˈage ΟΥΣ LAW

full-ˈblood·ed ΕΠΊΘ

1. full-blooded (vigorous):

2. full-blooded (wholehearted):

full-ˈblown ΕΠΊΘ

2. full-blown (in bloom):

full ˈbore ΕΠΊΡ esp Am

full-ˈcalo·rie ΕΠΊΘ attr, inv

Θέλετε να μεταφράσετε μια πρόταση; Χρησιμοποιήστε τη μετάφραση κειμένου.

Θέλετε να προσθέσετε μια λέξη, φράση ή μετάφραση?

Καταχωρίστε νέο λήμμα.

Σελίδα στα Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文