Αγγλικά » Γερμανικά

ˈboard·ing fees ΟΥΣ pl

legal fees ΟΥΣ ECOLAW

Ειδικό λεξιλόγιο

transaction fees ΟΥΣ FINMKT

Ειδικό λεξιλόγιο

ˈtop-up fees ΟΥΣ

advance of legal fees ΟΥΣ ECOLAW

Ειδικό λεξιλόγιο

burden of fees ΟΥΣ MKT-WB

Ειδικό λεξιλόγιο

category of fees ΟΥΣ ACCOUNT

Ειδικό λεξιλόγιο

debtor of fees ΟΥΣ MKT-WB

Ειδικό λεξιλόγιο

recipient of fees ΟΥΣ MKT-WB

Ειδικό λεξιλόγιο

scale of fees ΟΥΣ MKT-WB

Ειδικό λεξιλόγιο

bond and equity brokerage fees ΟΥΣ FINMKT

Ειδικό λεξιλόγιο

Θέλετε να μεταφράσετε μια πρόταση; Χρησιμοποιήστε τη μετάφραση κειμένου.

Θέλετε να προσθέσετε μια λέξη, φράση ή μετάφραση?

Καταχωρίστε νέο λήμμα.

Σελίδα στα Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文