Αγγλικά » Γερμανικά

ˈeighty-year ΕΠΊΘ attr

eighty-year war:

eighty-ˈsix ΡΉΜΑ trans Am fam

eighty-track ˈdisk ΟΥΣ COMPUT

II . ˈeighty-year-old ΟΥΣ

Θέλετε να μεταφράσετε μια πρόταση; Χρησιμοποιήστε τη μετάφραση κειμένου.

Θέλετε να προσθέσετε μια λέξη, φράση ή μετάφραση?

Καταχωρίστε νέο λήμμα.

Σελίδα στα Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文