Δε βρέθηκαν μεταφράσεις στο λεξικό PONS.

Βλέπετε αποτελέσματα που γράφονται παρόμοια: university , diversity , state university , universality , perversity , adversity , biodiversity , red-brick university και Open University

Λείπει κάποιο λήμμα, έκφραση ή μετάφραση;

Καταχωρίστε νέο λήμμα.

Σελίδα στα Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文