Βλέπετε αποτελέσματα που γράφονται παρόμοια:

vibroplex στο γαλλικό λεξικό Oxford-Hachette

Μεταφράσεις για vibroplex στο λεξικό Αγγλικά»Γαλλικά

vibroplex στο λεξικό PONS

Αμερικανικά Αγγλικά

Θέλετε να μεταφράσετε μια πρόταση; Χρησιμοποιήστε τη μετάφραση κειμένου.

Θέλετε να προσθέσετε μια λέξη, φράση ή μετάφραση?

Καταχωρίστε νέο λήμμα.

Σελίδα στα Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文