open στο γαλλικό λεξικό Oxford-Hachette

Μεταφράσεις για open στο λεξικό Αγγλικά»Γαλλικά

2. open (exposed position):

1. open:

2. open (not obstructed):

4. open (susceptible):

8. open (undecided):

open return TRANSP
open ticket TRANSP

1. open (cause not to be closed):

2. open (begin):

5. open (make wider) → open up

6. open (become wider) → open up

Βλέπε και: open up

open στο λεξικό PONS

Μεταφράσεις για open στο λεξικό Αγγλικά»Γαλλικά

1. open (unclosed, not closed) a. fig:

5. open (not closed in, unrestricted):

open inv

1. open (change from closed):

open Παραδείγματα από το λεξικό PONS (ελεγχόμενα από το λεξικογραφικό τμήμα)

open Από το λεξιλόγιο «Κοινωνική ενσωμάτωση και ισότητα δυνατοτήτων» του Γαλλογερμανικού Γραφείου Νέων

Μεταφράσεις για open στο λεξικό Γαλλικά»Αγγλικά

open Από το λεξιλόγιο τεχνολογίας ψύξης της GEA Bock GmbH

Μεταφράσεις για open στο λεξικό Γαλλικά»Αγγλικά

Αμερικανικά Αγγλικά

Θέλετε να μεταφράσετε μια πρόταση; Χρησιμοποιήστε τη μετάφραση κειμένου.

Θέλετε να προσθέσετε μια λέξη, φράση ή μετάφραση?

Καταχωρίστε νέο λήμμα.

Σελίδα στα Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文