Βλέπετε αποτελέσματα που γράφονται παρόμοια:

chez στο γαλλικό λεξικό Oxford-Hachette

Μεταφράσεις για chez στο λεξικό Αγγλικά»Γαλλικά

1. chew person:

sez → says

chez στο λεξικό PONS

Μεταφράσεις για chez στο λεξικό Αγγλικά»Γαλλικά

1. check (inspection):

Βλέπε και: cheque

Αμερικανικά Αγγλικά

Θέλετε να μεταφράσετε μια πρόταση; Χρησιμοποιήστε τη μετάφραση κειμένου.

Λείπει κάποιο λήμμα, έκφραση ή μετάφραση;

Καταχωρίστε νέο λήμμα.

Σελίδα στα Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文