Βλέπετε αποτελέσματα που γράφονται παρόμοια:

avec στο γαλλικό λεξικό Oxford-Hachette

Μεταφράσεις για avec στο λεξικό Αγγλικά»Γαλλικά

Βλέπε και: avenue

avec στο λεξικό PONS

Μεταφράσεις για avec στο λεξικό Αγγλικά»Γαλλικά

Βλέπε και: second2, second1

4. second (another):

1. leave (let):

Ιδιώματα:

Αμερικανικά Αγγλικά

Θέλετε να μεταφράσετε μια πρόταση; Χρησιμοποιήστε τη μετάφραση κειμένου.

Λείπει κάποιο λήμμα, έκφραση ή μετάφραση;

Καταχωρίστε νέο λήμμα.

Σελίδα στα Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文