Βλέπετε αποτελέσματα που γράφονται παρόμοια:
androgen και android,

Μεταφράσεις για Alejandro στο λεξικό Αγγλικά»Γαλλικά

Αμερικανικά Αγγλικά

Λείπει κάποιο λήμμα, έκφραση ή μετάφραση;

Καταχωρίστε νέο λήμμα.

Σελίδα στα Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文