Μεταφράσεις για 20-metre στο λεξικό Αγγλικά»Γαλλικά

1. fall lit:

chutes fpl

1. fall (come down):

2. fall:

chuter inf

8. fall (throw oneself):

9. fall ground → fall away

Βλέπε και: fall away

Κι άλλες μεταφράσεις και εκφράσεις με τη λέξη που αναζητήσατε.
Αμερικανικά Αγγλικά

Θέλετε να μεταφράσετε μια πρόταση; Χρησιμοποιήστε τη μετάφραση κειμένου.

Θέλετε να προσθέσετε μια λέξη, φράση ή μετάφραση?

Καταχωρίστε νέο λήμμα.

Σελίδα στα Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文