1985 στο γαλλικό λεξικό Oxford-Hachette

Μεταφράσεις για 1985 στο λεξικό Αγγλικά»Γαλλικά

1985 στο λεξικό PONS

Μεταφράσεις για 1985 στο λεξικό Γαλλικά»Αγγλικά

1985 Παραδείγματα από το λεξικό PONS (ελεγχόμενα από το λεξικογραφικό τμήμα)

Αμερικανικά Αγγλικά

Θέλετε να μεταφράσετε μια πρόταση; Χρησιμοποιήστε τη μετάφραση κειμένου.

Θέλετε να προσθέσετε μια λέξη, φράση ή μετάφραση?

Καταχωρίστε νέο λήμμα.

Σελίδα στα Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文