Αγγλικά » Αραβικά

according to ΕΠΊΡ

according to that

act according to one's own wishes ΡΉΜΑ

reserve according to the article of association WIRTSCH

meat of an animal not slaughtered according to religious requirements

Θέλετε να προσθέσετε μια λέξη, φράση ή μετάφραση?

Στείλτε τη μας. Σας ευχαριστούμε για τη συμβολή σας!

Σελίδα στα Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文